Trang 1842, kết quả từ 18411 tới 18420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đào Nẫm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Nẫm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 5/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Minh Thêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Thêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tạ Hiểu Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Hiểu Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Hoạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Đức Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 29/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Coa Xuân Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Coa Xuân Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Thị Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Huấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1902, hi sinh 25/1/1957, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Phước Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Đình Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Đình Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...183718381839184018411842184318441845...74341