Trang 1859, kết quả từ 18581 tới 18590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Thữa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thữa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đàm Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 19/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Thích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Văn Hoè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Hoè, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Vinh Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Vinh Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lâm Tiên Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Tiên Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 31/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...185418551856185718581859186018611862...74341