Trang 1860, kết quả từ 18591 tới 18600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thái Bá Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Bá Ngọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lương Quang Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Quang Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 11/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phùng Văn Thim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Thim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Cường Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cường Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Đức Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Chu Đình Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Đình Thân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hoa Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoa Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...185518561857185818591860186118621863...74341