Trang 1861, kết quả từ 18601 tới 18610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Đức Phê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Phê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Hồng Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Hồng Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Ngọc Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Hoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Duy Bật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Bật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Thị Bàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Thị Bàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Hoạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hoạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Ngọc Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Ngọc Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lưu Thống Nhất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Thống Nhất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...185618571858185918601861186218631864...74341