Trang 1862, kết quả từ 18611 tới 18620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Hữu Thiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Thiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 21/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Nghếc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nghếc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Mai Văn Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Hoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Văn Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Nga, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Phước Miễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Miễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 5/1943, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Hằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Hằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 4/1/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Vũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...185718581859186018611862186318641865...74341