Trang 1863, kết quả từ 18621 tới 18630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Đức Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đức Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Ngọc ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc ánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hợp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 9/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Công Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vô Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vô Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Vô Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vô Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...185818591860186118621863186418651866...74341