Trang 1864, kết quả từ 18631 tới 18640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Xin

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Xin, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Quang Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Hinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Nghĩa Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nghĩa Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Đức Phóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Phóng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Duy Phin

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Phin, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Hằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...185918601861186218631864186518661867...74341