Trang 1865, kết quả từ 18641 tới 18650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Quang Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Quang Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Quách Văn Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 25/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quang Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thièu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thièu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Phước Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phước Dư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 12/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hà Văn Thiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Thiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 16/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Xuân Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...186018611862186318641865186618671868...74341