Trang 1866, kết quả từ 18651 tới 18660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 11/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Minh Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Minh Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phùng Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 31/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cháu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cháu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Đình Nhất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Đình Nhất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Báo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Báo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Kim Tá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kim Tá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Xuân Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Nghiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...186118621863186418651866186718681869...74341