Trang 1867, kết quả từ 18661 tới 18670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Văn Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Luyện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguỹen Ngọc Mẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguỹen Ngọc Mẫn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗng Xuân Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Liệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Kinh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kinh Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...186218631864186518661867186818691870...74341