Trang 1868, kết quả từ 18671 tới 18680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Chu Đức Hẫy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Đức Hẫy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Đức Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đức Trinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Diên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Diên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Miêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Miêng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vô Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vô Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trần Quang Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...186318641865186618671868186918701871...74341