Trang 1869, kết quả từ 18681 tới 18690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Hữu Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Loan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Cừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Cừ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Lưu Lễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Lưu Lễ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Thanh Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thanh Lai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Chung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Quang Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đậu Văn Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Văn Ngọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Xuân Túc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Túc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...186418651866186718681869187018711872...74341