Trang 1870, kết quả từ 18691 tới 18700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Du, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Xuân Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Công Trứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Trứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Kim Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Kim Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quang Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành - Xã Gio Thành - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Toại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Toại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 2/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Văn Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Đức Thỏn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Thỏn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 11/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...186518661867186818691870187118721873...74341