Trang 1871, kết quả từ 18701 tới 18710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Trọng Khâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trọng Khâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoè, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Võ Xuân Đen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Xuân Đen, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 10/11/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 31/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Hữu Thỏn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hữu Thỏn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 13/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Đinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 30/12/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Tấn Khuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Tấn Khuê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Minh Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Phụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 21/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...186618671868186918701871187218731874...74341