Trang 1872, kết quả từ 18711 tới 18720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 25/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Khoa Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khoa Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 16/5/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 10/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Phùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Xuân Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Xuân Kiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Nga, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 24/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Viết Dũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Viết Dũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 31/12/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 18/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Oai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Oai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 14/7/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...186718681869187018711872187318741875...74341