Trang 1873, kết quả từ 18721 tới 18730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Mày

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mày, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 26/11/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Xuân Khê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Xuân Khê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 20/5/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Võ Xuân Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Xuân Cát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 15/11/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1889, hi sinh 5/1944, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Viết Chư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viết Chư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 15/3/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Xuân Dỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Dỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 5/1/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 31/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 6/10/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...186818691870187118721873187418751876...74341