Trang 1874, kết quả từ 18731 tới 18740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Sanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Xuân Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Xuân Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 9/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hoát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hoát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 24/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Giáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 8/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Đức Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 8/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 5/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 10/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...186918701871187218731874187518761877...74341