Trang 1875, kết quả từ 18741 tới 18750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Truyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Truyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 30/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Uynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Uynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Võ Văn Bì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Bì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 27/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Đình Điễm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đình Điễm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 10/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Đình Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Liêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Đình Thỏn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Thỏn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Duy Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Đình Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Châu Hữu Tố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Hữu Tố, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...187018711872187318741875187618771878...74341