Trang 1876, kết quả từ 18751 tới 18760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Đình Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đình Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Thị Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Tuyến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Thị Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Loan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Đình Cải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Cải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/7/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Đình Đốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đình Đốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1898, hi sinh 25/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Sơn - Xã Gio Sơn - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 10/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 22/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Chấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chấp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 2/2/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Thị Thỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Thỉ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...187118721873187418751876187718781879...74341