Trang 1877, kết quả từ 18761 tới 18770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Xuân Ban

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Ban, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 3/6/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Duy Bướm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Bướm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 15/3/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thỉ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Xuân Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 5/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Thị Thoả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thị Thoả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Xuân Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Thưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 13/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đăng Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đăng Yên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...187218731874187518761877187818791880...74341