Trang 1878, kết quả từ 18771 tới 18780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lý Khoái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Khoái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 31/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Viết Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Viết Chánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 4/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/9/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lý Ngọc Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Ngọc Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 3/4/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lý Đạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Đạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 31/5/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lý Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 15/2/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Thị Nậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thị Nậy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 31/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Đình Thú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Thú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 31/4/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Trọng ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng ánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Vỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Vỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 12/6/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...187318741875187618771878187918801881...74341