Trang 1879, kết quả từ 18781 tới 18790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lý Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 10/4/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Đình Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Đình Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 12/12/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 15/2/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lý Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 30/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Đức Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 23/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 18/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 23/12/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 17/5/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...187418751876187718781879188018811882...74341