Trang 1880, kết quả từ 18791 tới 18800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Đình Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 6/5/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Bá Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Bá Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 19/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Bá Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Bá Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 16/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Chiu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Chiu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 17/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Quang Thiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Thiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 30/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Lạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Xuân Tạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Tạc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Thị Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 16/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Thái Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...187518761877187818791880188118821883...74341