Trang 1881, kết quả từ 18801 tới 18810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Đỉu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đỉu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Vui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vui, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 27/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 5/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Thị TH Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị TH Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 27/10/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đẩu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đẩu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 24/4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn H Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn H Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 3/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Chút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Chút, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 4/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Tán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...187618771878187918801881188218831884...74341