Trang 1882, kết quả từ 18811 tới 18820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Đợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 4/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 8/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Thái Bá Chứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Bá Chứng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Trai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Thị Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Thái Thị Nậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Thị Nậy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Thái Bá Tụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Bá Tụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Thái Thị Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Thị Lê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Mẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...187718781879188018811882188318841885...74341