Trang 1883, kết quả từ 18821 tới 18830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thái Bá Quại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Bá Quại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 16/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Thị Thơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Thơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Thái Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Dục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Đới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Qui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Qui, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Hữu Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Mai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...187818791880188118821883188418851886...74341