Trang 1884, kết quả từ 18831 tới 18840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Mãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Mãi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đoàn Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Mai Văn Thuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Thuỳ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Mai Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 5/1/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Thị Sen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thị Sen, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Tá Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tá Y, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Dương Bá Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Bá Nga, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...187918801881188218831884188518861887...74341