Trang 1885, kết quả từ 18841 tới 18850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mai Thị Quốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Thị Quốc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 12/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Thị Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thị Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Mai Văn Thuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Thuỵ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Bá Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Bá Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 30/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Mai Văn Hạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Hạ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 30/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Dương Thị Dỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thị Dỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 30/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Mai Văn Phổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Phổ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 11/11/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Bá Trợ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Bá Trợ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1/2/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Viện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Viện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 5/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Thọ Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thọ Duyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 13/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...188018811882188318841885188618871888...74341