Trang 1886, kết quả từ 18851 tới 18860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Bá ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Bá ái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 15/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Bá Lòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Bá Lòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 24/12/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Thị Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thị Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 24/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Bá Tiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Bá Tiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ - Xã Gio Mỹ - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Hữu Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Hữu Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Hữu Chắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Hữu Chắt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 22/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Điệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Điệt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Khắc Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Khắc Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 31/5/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...188118821883188418851886188718881889...74341