Trang 1887, kết quả từ 18861 tới 18870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Em, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 15/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Khắc Đen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Khắc Đen, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Thị Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 2/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Xuân Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Liễu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Sắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Giang Ngạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Giang Ngạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Hữu Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Hữu Liêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 27/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Hữu Tần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Hữu Tần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 2/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Xuân Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...188218831884188518861887188818891890...74341