Trang 1888, kết quả từ 18871 tới 18880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Quang Duệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quang Duệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 5/5/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Hữu Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Hữu Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 14/6/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Thu Tăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thu Tăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 20/2/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Ngọc Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 15/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Buì Đình Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Buì Đình Luyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 13/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Đình Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 22/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Công Luyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Luyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 11/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Thị Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Cúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 8/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Quang Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quang Hiếu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Quang Phê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quang Phê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...188318841885188618871888188918901891...74341