Trang 1889, kết quả từ 18881 tới 18890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Khắc Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Khắc Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Hữu Mật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Hữu Mật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 2/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Viện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Viện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Thị Chiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Chiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 13/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mai - Xã Gio Mai - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Kỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Quang Nông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quang Nông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 27/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nghiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Xuân Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 30/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...188418851886188718881889189018911892...74341