Trang 1891, kết quả từ 18901 tới 18910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Sỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sỏi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 5/1/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Liễu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Thị Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Liễu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Quang Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quang Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 23/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Uynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Uynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quang Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 26/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 7/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...188618871888188918901891189218931894...74341