Trang 1890, kết quả từ 18891 tới 18900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 7/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Xuân Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Thương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Con

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Con, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 22/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Thới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 9/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Thị Cam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Cam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trưong Quang Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trưong Quang Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 18/12/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 24/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Thị Hý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Hý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chút, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 15/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...188518861887188818891890189118921893...74341