Trang 1892, kết quả từ 18911 tới 18920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 6/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Linh Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Linh Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Xuân Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Văn Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Đại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 15/1/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Văn Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Liễu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Văn Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Chúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 10/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Hữu Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 12/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Phúc Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phúc Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Văn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 6/6/, hi sinh 30/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...188718881889189018911892189318941895...74341