Trang 1893, kết quả từ 18921 tới 18930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Xiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Xiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1/6/, hi sinh 20/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Thử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 4/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Văn Uý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Uý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1/1/, hi sinh 25/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Văn Đản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Đản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 9/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Thị Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 28/6/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Thị Thiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Thiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 9/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Xuân Tiềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Tiềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 10/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 20/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Văn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 7/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...188818891890189118921893189418951896...74341