Trang 1894, kết quả từ 18931 tới 18940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Duy Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1/9/, hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 14/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 23/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Minh Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Niên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Quang Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quang Toán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 14/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Sơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 4/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Ngạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ngạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 28/2/, hi sinh 31/5/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Xuân Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 23/, hi sinh 3/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Bòn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bòn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 27/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...188918901891189218931894189518961897...74341