Trang 1895, kết quả từ 18941 tới 18950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 31/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Kha, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Văn Phượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Phượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Khổng Thị Nậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khổng Thị Nậy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Viết Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viết Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 9/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Quang Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quang Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Khổng Văn Thỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khổng Văn Thỉ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 14/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Quang Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Hợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...189018911892189318941895189618971898...74341