Trang 1896, kết quả từ 18951 tới 18960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 29/4/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 4/7/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Thỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thỉ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Đình An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 17/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 14/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thế Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hồ Văn Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Mai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kiểm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mão, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ty, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...189118921893189418951896189718981899...74341