Trang 1897, kết quả từ 18961 tới 18970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Công Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Xuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Xuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đ/c Dưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c Dưỡng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 7/7/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Công Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Luyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Luyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...189218931894189518961897189818991900...74341