Trang 1898, kết quả từ 18971 tới 18980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Lắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lắm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Ngọc Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Phụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trịnh Ngọc Diệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Ngọc Diệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Thái Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 24/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 7. Liệt sĩ Lê Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lương Văn Quát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Quát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 9. Liệt sĩ Trần Ngọc Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 2/8/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

1...189318941895189618971898189919001901...74341