Trang 1899, kết quả từ 18981 tới 18990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/8/1975, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 2. Liệt sĩ Lê Thị Muống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Muống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Ngọc Phoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Phoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 25/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 28/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Cúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 12/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Sỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Sỏi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Đảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Đảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Viết Hán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Viết Hán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Quang Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Quang Lê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 23/3/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...189418951896189718981899190019011902...74341