Trang 1900, kết quả từ 18991 tới 19000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Gần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Gần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Đình Lanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Lanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 21/, hi sinh 25/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Sử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 23/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Được, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Thị Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 2/10/, hi sinh 28/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 15/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Võ Thị Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 27/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Võ Quang Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Quang Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 19/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Xuân Liểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Liểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...189518961897189818991900190119021903...74341