Trang 1902, kết quả từ 19011 tới 19020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Văn Thiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Thiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 2/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 18/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 18/8/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Văn Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Thị Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/7/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Viết Phẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viết Phẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 16/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Võ Lít

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Lít, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 28/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Đấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đấu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 8/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...189718981899190019011902190319041905...74341