Trang 1901, kết quả từ 19001 tới 19010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Công Phường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Phường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 11/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 20/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Công Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Tấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Thị Hạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Hạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1892, hi sinh 20/6/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 22/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Công Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 6/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Bình Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bình Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 19/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Thị Ơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Ơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Tá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Tá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 11/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 4/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...189618971898189919001901190219031904...74341