Trang 21, kết quả từ 201 tới 210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Thọ Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Thọ Kiểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 3/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Đoàn Trung Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Trung Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 21/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phùng Công Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Công Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 26/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 22/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tất Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tất Kiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 1/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Tạ Quang Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Quang Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 24/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Triệu Viết Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Viết Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Giáp Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giáp Văn Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 26/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Hồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hồ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 24/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

1...161718192021222324...74341