Trang 1904, kết quả từ 19031 tới 19040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Đình Huế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Huế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 3/8/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Mãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mãi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Thận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 7/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Thị Nậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Nậy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 20/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Thị Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 21/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Bòn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Bòn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Thị Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Cảnh Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cảnh Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...189919001901190219031904190519061907...74341