Trang 1903, kết quả từ 19021 tới 19030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Sy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Sy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Thị Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Văn Mận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Mận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 20/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Thại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 11/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Tròn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Tròn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Văn Lanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Lanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 28/11/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lễ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 18/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Đế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 8/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Cảnh Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cảnh Nghi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Thị Kình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Kình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 30/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...189818991900190119021903190419051906...74341