Trang 1905, kết quả từ 19041 tới 19050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Cảnh Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cảnh Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 22/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Cảnh Nghĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cảnh Nghĩ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 24/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lâm Duy Tánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Duy Tánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 14/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Thị Thuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thị Thuỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Văn Cửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Cửu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Cách Soái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cách Soái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Cảnh Duệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cảnh Duệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 30/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Ngọc Hàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Hàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 23/8/1957, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Sia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Sia, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 31/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...190019011902190319041905190619071908...74341