Trang 1906, kết quả từ 19051 tới 19060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Cảnh Phiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cảnh Phiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 31/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Cảnh Ngợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cảnh Ngợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 14/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Cảnh Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cảnh Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 1/11/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Thị Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Liễu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 22/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Dưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Dưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Thới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 14/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Văn Nông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Nông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Xử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Xử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 14/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...190119021903190419051906190719081909...74341